top of page

25/3/2020 תנ"ך

סרטון בוקר טוב - אתם מנשקים היום מזוזה?

משימות להיום

משימות להיום

עליכם לבצע אחת משלוש המשימות הבאות:

(בתחתית הדף ציון מסביר על מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה)

משימה ראשונה - מגיפת קורח ועדתו

למעבר למשימה לחצו כאן

משימה שנייה - נחש הנחושת

למעבר למשימה לחצו כאן

משימה שלישית - שיר השירים

למעבר למשימה לחצו כאן

העשרה

העשרה - ציון מסביר על מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה

למעבר למצגת לחצו כאן

bottom of page