top of page

תחרות צילום מהבית

המתמודדים הם תלמידים מכל שכבות בית הספר. הם מתחרים על הצילום הטוב ביותר בכל אחת משלושת הקטגוריות של התחרות:

  • הקורונה ואני

  • מאה מטר מהבית

  • טבע וסביבה

 

bottom of page