Image-empty-state.png

נעמה גרינשטיין

מחנכת כיתה ז'2

הגעתי למשלב דרור כי חיפשתי מקום שיש בו רוח של חופש ואהבת אדם.
כבר במפגש הראשון עם מנהלת בית הספר הרגשתי שזה מקום שרואה את הא.נשים שבו, צוות ותלמידים.ות