top of page
Image-empty-state.png

ענבל פיקהולץ שילה

מנהלת שש שנתי

באתי להקים ולהוביל את משלב דרור כי אני רוצה לתת לכל נער.ה להיות מי שהוא, כי אני רוצה שנלמד להקשיב אחד לשני, כי אני רוצה לאפשר לכל אחד להתפתח בדרך שלו.
משלב דרור הוא מקום שיש בו הרבה אפשרויות ודרכים ללמוד, להתפתח ולעשות. ,
משלב דרור הוא מקום שבו קודם כל מקשיבים אחד לשני.

bottom of page