top of page

22/3/2020 למידה מרחוק

סרטון בוקר טוב 

משימות להיום - יום מתמטיקה!

משימות להיום

קודם כל -

סקר המספרים הגדול!

 רק תבחרו מספר. כל קול משפיע! 

למילוי הסקר לחצו כאן

(*בני משפחה מוזמנים להשתתף! **התוצאות יפורסמו בהמשך)

עליכם לבצע אחת מארבע המשימות הבאות:

(בתחתית הדף משימות נוספות להרחבה והעשרה)

משימה מס' 1 - קריאת גרפים

למעבר למשימה לחצו כאן

משימה מס' 2 - התפלגות נורמלית וקורונה

למעבר למשימה לחצו כאן

משימה מס' 3 - משימה בסטטיסטיקה

סרטון הנחיות למשימה מס' 3

למעבר למשימה לחצו כאן

משימה מס' 4 - מציאת חוקיות של גרפים דינמיים בפונקציות 

(בפועל זה לא כל כך מסובך...)

סרטון הנחיות למשימה מס' 4

למעבר למשימה לחצו כאן 

(עליכם להכניס את הקוד : P8STZU)

הרחבה

הרחבה - שירה, תמונות ומספרים שמתארים את עצמם

סרטון הקדמה

למעבר למשימה לחצו כאן

העשרה

העשרה - ניסויים עם נייר ותחרות מטוסים

רוצים לדעת מה קורה בסוף? לחצו כאן

bottom of page